Drainage

Drainage aanleggen? In Nederland heb je vaak te maken met een natte tot zeer natte bodem. Aan de ene kant heeft dit te maken met de lage ligging van Nederland, aan de andere kant zorgt structuurbederf oor een extra vochtige bodem. Vooral als de bodem zwaar is belast met bouwmaterialen en machines, vindt er veel structuurbederf plaats. Drainage zorgt ervoor dat het bodemleven en de structuur van de bodem weer herstelt. Dit verbetert de ontwatering aanzienlijk.

Vormen van drainage

Bij het aanbrengen van drainage in de tuin zijn er twee vormen te onderscheiden:

  • Het aanbrengen van drainage aan het oppervlak in de tuin, veelal op zo’n 60 tot 70 centimeter diep. Vooral op plekken in de tuin waar het extreem nat is, helpt drainage de grond te verbeteren. Oppervlaktedrainage zorgt dat de bodem zuurstofrijker wordt en minder koud, waardoor de groei van planten mogelijk wordt.
  • Het aanbrengen van een ringdrainage rondom uw huis. Deze vorm van drainage wordt met name gehanteerd om de kruipruimte onder huizen en de naastgelegen grond te ontwateren.

Drainage in de tuin aanleggen

Met het volgende stappenplan legt u een drainageslang met omhulsel in de tuin aan:

  • Allereerst gebruikt u een drainagebuis van minimaal 50 mm dik met een kokos omhulsel. Dit omhulsel creëert een soort spons effect, waardoor het water eenvoudiger in de bruis stroomt.
  • Maak het oppervlak vrij van planten, tegels en andere obstakels. Vervolgens creëert u een sleuf van minstens 60 centimeter diep. De sleef is daarbij meestal zo’n 20 centimeter breed. U kunt dit het beste met de hand graven.
  • Maak de sleufbodem waterpas, of zorg voor een lichte afschot richting de afvoer. Breng vervolgens een laag van drie centimeter aan grofkorrelig scherp zand, schelpen of grind aan. Daarop legt u de drainagebuis door uw tuin. Zorg dat het einde goed dicht zit met een eindstop of sterke tape. Het andere uiteinde laat u voeren naar een naastliggende sloot, op de hemelwater riolering of midden onder een vlonder in het zand.
  • De sleuf vult u vervolgens aan met grofkorrelig scherpt zand, schelpen of grind. De bovenste 20 centimeter kunt u met straatzand of gewone tuinaarde vullen. Zorg er wel voor dat er geen extreme verhogingen bovenop de drainage worden geplaatst, zodat het water de sleuf gemakkelijk kan bereiken.