Afvoer zonder afschot

Afvoer zonder afschot? Een correcte waterafvoer, waarbij u geen last heeft van overstromingen of lekkages; dat is waar u in en rondom uw woning naar op zoek bent. Belangrijk voor een naar behoren functionerende afvoer is dat u rekening houdt met de afschot. Afschot betekent dat een oppervlakte over een zekere helling beschikt, waardoor de ene kant zich lager bevindt dan de andere kant. Meestal wordt afschot in procenten weergegeven. Een afschot van 1 procent houdt bijvoorbeeld in dat de helling over 100 meter 1 meter afloopt. Bij de riolering wordt veelal geïndiceerd wat het afschot in cm of mm per meter moet zijn.

Afschot te groot naar riolering

U zou kunnen denken dat hoe schuiner het oppervlakte loopt richting het riool, des te beter dit voor de doorstroming is. Dit is echter niet het geval. Als het afschot te groot is, en de leiding te schuin loopt, betekent dit dat het afvalwater zeer snel wegstroomt. In dat geval bestaat er een groot risico dat het water niet de zwaardere onderdelen meeneemt, waardoor dit blijft liggen op het oppervlak. De niet vloeibare elementen van het afval, bijvoorbeeld ontlasting, blijven hierdoor achter in de riolering. Dit veroorzaakt een grote kans op verstopping van de afvoer.

Afschot te klein naar riolering

Als de helling van de afvoer zeer klein is, oftewel er is sprake van een te klein afschot, stroomt het afvalwater niet snel genoeg weg. In dat geval blijven de vloeibare elementen van het water in de leidingen aanwezig, en slaat vuil neer in de buizen. Door het opstapelende vuil en het water slibt de leiding langzaam dicht. Een afvoer zonder afschot, bijvoorbeeld een keukenafvoer die volledig waterpas ligt, zal binnen een paar maanden verstopt raken.

Afvoer met afschot noodzaak

Door het leidingwerk op afschot te bevestigen, waardoor het net niet waterpas is, zorgt u ervoor dat het afvalwater naar een centraal punt wordt gebracht. Bij het afschot van riolering dient u minimaal rekening te houden met 0,5 cm per meter, oftewel 0,5%. Het NEN 3215 vereist dat bij liggende verzamelleidingen van afvalwaterrioleringen een afschot tussen 5 mm en 20 mm per meter wordt gebruikt. Het gemakkelijkst is om een afschot van 10 mm per meter aan te houden. Dit is eenvoudig te onthouden en zorgt ervoor dat u enige marge heeft ten aanzien van het minimum afschot.