Afvoer borrelt

Afvoer borrelt? Een afvoer die borrelt is in de meeste situaties een slecht voorteken. Vaak betekent dit dat u te maken krijgt met een aanzienlijk rioolprobleem. Uiteenlopende redenen kunnen echter de oorzaak zijn van een borrelende afvoer. Meestal wordt aan een verstopping gedacht, maar het kan ook gaan om een doorgezakte leiding, een te lange standleiding of een onjuiste ontluchting.

Afvoer borrelt door slechte ontluchting

Een van de oorzaken waardoor de afvoer borrelt, heeft te maken met een slechte ontluchting. Veelal is onder uw woning de liggende leiding doorgezakt, waardoor al het afvalwater niet meer perfect naar het riool kan toestromen. Hierdoor blijft het water in de leidingen stilstaan. Dit zorgt ervoor dat het riool niet meer op de juiste manier worden ontlucht. Dit betekent dat wanneer u gaat douchen of u uw wc doorspoelt, er een vacuüm in de liggende leiding ontstaat. De leiding zoekt vervolgens als het ware op een andere locatie lucht, zoals bij uw wc of gootsteen. Daardoor ontstaat een borrelend geluid. Dit borrelende geluid hoort u dus alleen als op een andere plek in de woning water wordt doorgespoeld.

Bij dit probleem dient u dus te controleren of de liggende leiding nog steeds correct is aangesloten op het riool. Als dat het geval is, dan bestaat er een grote kans dat het ontluchtingskanaal niet meer naar behoren functioneert.

Afvoer borrelt door te lange leidingen

In appartementen en flats komt het vaak voor dat er te lange leidingen worden geplaatst. Veelal wordt het probleem opgemerkt in de badkamer of in de keuken, vanwege langzaam weglopend water. Een te lange leiding naar de standleiding kan er toe leiden dat het afgevoerde water onderweg een aantal versperringen tegenkomt. Dit heeft weer tot gevolg dat het water niet snel wegstroomt. Een specialist kan echter met wat kleine veranderingen aan uw leiding de problemen verhelpen.

Afvoer borrelt door overstroomd hoofdriool

Na een intense of langdurige regenbui stromen de hoofdrioleringen vol. Helaas zijn deze systemen nog steeds niet bestand tegen zo´n enorme hoeveelheid water in een korte tijd. Het water dat met flinke kracht het riool instroomt, perst alle lucht in het riool met een enorme kracht naar buiten. Deze lucht kan slechts ontsnappen door middel van de aangesloten rioleringen, wat betekent dat de lucht onder andere uw woning in wordt geperst. Als uw ontluchtingssysteem niet naar behoren functioneert, kan dit ervoor zorgen dat uw afvoer borrelt. U kunt bij dit probleem ervoor zorgen dat uw ontluchtingskanaal correct werkt, zodat uw leidingen bij een regenbui meteen de klap juist kunnen opvangen.

Het is van groot belang om adequate maatregelen te treffen wanneer uw afvoer borrelt. Dit kan namelijk duiden op een verstopping of andere onderliggende problemen in uw rioleringssysteem. Wacht niet te lang met het inschakelen van een professionele loodgieter om dit probleem te verhelpen. Door tijdig actie te ondernemen, voorkomt u verdere schade aan uw leidingen en mogelijke overstromingen. Neem contact op met een ervaren specialist om uw afvoerprobleem snel en efficiënt op te lossen en zo de optimale werking van uw sanitair te herstellen.